En historisk tillbakablick

Innan 1800-talet och den tryckta reklamen blev aktuell så använde sig handelsmännen av plats och skyltar. En del gator var fyllda med tygbutiker för att på så vis underlätta för kunderna så de visste vart man köpte tyger. Skyltar utanför varje butik beskrev vilka produkter som butiken tillhandahöll. På den här tiden var det viktigt att Read more about En historisk tillbakablick[…]