Digital marknadsföring

Idag är internet ett av de mest lönsamma affärsområdena. Ens förmåga att få stadig trafik till sitt företags plattform kan hjälpa företaget att växa och utöka sitt marknadsutrymme. Digital marknadsföring är ett sätt att få kontakt med sin publik online och med rätt kunskap och strategier sätter man företaget i ett otroligt gynnsamt läge.

Digital marknadsföring är dock ett otroligt brett område och det är svårt att sätta finger på exakt vad det är och vilka strategier man ska anamma för att få de bästa resultaten. Därför kommer vi ge oss på att utförligt reda ut vad just begreppet betyder och hur man marknadsför sig digitalt mest gynnsamt.

Vad är digital marknadsföring?

Digital marknadsföring är all sorts marknadsföring som bygger på digitala enheter och framförallt internet. Det är de aktiviteter som ett företag (eller en individ) utför online för att locka till sig nya affärsmöjligheter, skapa relationer samt utveckla en varumärkesidentitet.

Som förstått är digital marknadsföring väldigt mångsidigt. Det finns idag en otroligt stor mängd verktyg, data och olika kanaler tillgängliga på internet som skapar möjligheter för marknadsförare att leverera innehåll till sina potentiella kunder. Marknadsförare kan använda sig av massvis av strategier för att sprida sitt budskap, som genom att dela annonser på sociala medier eller skicka ut mejl till sina kunder. Marknadsföringen som utförs online kan vara riktad till en stor publik eller anpassad till en nischad grupp med ett skräddarsytt budskap. Komplexiteten är en av de ting som gör digital marknadsföring så lönsamt.

Därför är digital marknadsföring så viktigt

Som företagare finns det gott om fördelar med att använda sig av digital marknadsföring. Vi kommer lista tre av de främsta anledningarna till digital marknadsföring för företagare så att du får en bättre bild av vikten av det.

Man når en mer fokuserad målgrupp

Den absolut främsta fördelen med digital marknadsföring för företagare är det faktum att man med denna marknadsföringsteknik når en mer fokuserad målgrupp. Traditionell marknadsföring, som en annons i tidningen eller på TV, når alla de personer som läser tidningen eller tittar på TV vid den tidpunkt marknadsföringen äger rum. Även om vissa demografiska uppdelningar förekommer, saknar man förmågan att skräddarsy sin marknadsföring till specifika målgrupper med traditionella kanaler.

Digital marknadsföring, däremot, låter företagare rikta in sig på individer baserat på ålder, kön, inkomst, geografisk plats, intressen med mera. Detta gör det enklare att nå just sin specifika målgrupp samtidigt som företagare slipper slösa pengar på att marknadsföra sina produkter eller tjänster till målgrupper som överhuvudtaget inte kommer nyttja dem.

Man ökar varumärkeskännedomen

Genom digitala marknadsföringsmetoder kan företagare nå sin publik när som helst, vilket gör att kännedomen för företaget potentiellt ökar. De allra flesta konsumenter är trots allt anslutna till internet varje dag, vilket gör att de kan exponeras för företagsannonser hela tiden. Fysisk marknadsföring kräver däremot att konsumenterna ser deras annonser på busshållplatsen, utanför matbutiken, på väg till gymmet och så vidare.

Man kan mäta resultaten

En tredje fördel med digital marknadsföring framför traditionella metoder är att resultaten är mätbara. Även om man absolut kan mäta exakt hur många som sett ens reklamfilm så kan man inte bevisa att annonsen omvandlats till försäljning. Digital marknadsföring möjliggör däremot för marknadsförare att se hur många som engagerat sig i annonsen, både gällande hur många som sett den, hur mycket trafik till ens plattform det genererat och hur mycket försäljning det lett till. Något som är fördelaktigt då företag då vet om det är lönsamt att marknadsföra sig på sådant sätt eller inte.

Kanaler för digital marknadsföring

Som vi tidigare berört finns det ett flertal kanaler för digital marknadsföring, varav olika kanaler är olika gynnsamma beroende på vad som ska marknadsföras, vilken målgrupp som marknadsföringen ska nå, vilket företag som sköter marknadsföringen och så vidare. Tre av de vanligaste, och mest lönsamma, marknadsföringskanalerna idag är sociala medier, sökmotormarknadsföring (SEM) samt sökmotoroptimering (SEO). Låt oss kika närmre på dessa nedan:

Sociala medier

Marknadsföring genom sociala medier är den mest populära digitala marknadsföringsmetoden idag. Det är omöjligt att ignorera den kraft som sociala medier har och har haft under den senaste decenniet. Sociala medier ger trots allt en ny nivå av engagemang mellan företag och publik, något som kan nyttjas av marknadsförare för att öka varumärkesmedvetenheten. Sociala medieplattformar som Instagram och Snapchat är utmärkta platser för företag att visa upp sina produkter och tjänster, samtidigt som de förlitar sig på att användare också är delaktiga i spridningen.

Sökmotormarknadsföring (SEM)

En annan väldigt populär strategi är sökmotormarknadsföring (SEM). SEM riktar in sig på människor och vad de letar efter, antingen genom köpandet av annonser på sökmotorer eller genom SEO (sökmotoroptimering). När man marknadsför sig med hjälp av sökmotorer betalar man i princip sökmotorn, vanligen Google, för annonser på specifika sidor. Det vill säga att ens hemsida inte endast visas som ett vanligt resultat på en sökmotor, men som en annons som skiljer sig synbart från resten.

Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering, förkortat SEO (Search Engine Optimization), är en väldigt kraftfull digital marknadsföringsstrategi. Denna strategi går ut på att optimera en blogg eller hemsida för att denna ska rankas bättre i sökmotorer. I sin tur ökar detta bloggen eller hemsidans organiska trafik, något som är viktigt för företagarens tillväxt.

SEO handlar bland annat om att hitta rätt sökord och implementera dessa på rätt sätt, bland annat genom innehåll på bloggar och hemsidor. Låt oss säga att du vill få en hemsida om spelet patiens att ranka så högt upp på en sökmotor som möjligt. Då bör din SEO-strategi vara att få hemsidan länkad till på så många relevanta (eller icke-relevanta) sidor som möjligt med sökordet patiens. Naturligtvis är det mer komplext än så och kräver att man gör det så effektivt som möjligt, vilket är anledningen till att det finns personer med expertis inom just sökordsoptimering.

Så marknadsför du dig digitalt på bästa sätt

Digital marknadsföring är idag oundvikligt för ett företags tillväxt, så mycket kan vi säga. Vill man skapa och bygga upp en varumärkesidentitet och bibehålla denna samt generera bra och mycket trafik till sin plattform och öka sin försäljning, ja då är digital marknadsföring ett måste. Men hur gör man för att lyckas med den digitala marknadsföringen på bästa sätt?

Granska marknaden innan du börjar

Börja din digitala marknadsföringsresa med att noggrant undersöka konkurrenter, målgrupp och marknadens förväntningar för just din bransch. Genom att göra detta innan du påbörjar din digitala marknadsföring kommer du få en bättre förståelse för de mål och målgrupper som du behöver rikta in dig på med just din strategi.

Att granska marknaden handlar också om att ta reda på vad som är lagligt och inte lagligt, vad som är socialt accepterat och inte och så vidare. Idag är till exempel marknaden för kryptovaluta på väg framåt, även om många fortfarande är tvivelaktiga till fenomenet. Här gäller det därför att vara försiktig när man marknadsför kryptovalutor som ethereum digitalt i Sverige, och tar hänsyn till de olika åsikter som råder i samhället.

Sätt tydliga mål

Utan definierade mål är det svårt att lyckas med sin marknadsföring. Börja därför med att ta reda på vilka mål du har med den digitala marknadsföringen eftersom dessa kommer vara i fokus för alla framtida ansträngningar. Att sätta tydliga mål kan kännas komplext för den som inte vet vart man ska börja, och därför finns det experter att rådfråga vid behov. De bästa målen är tydliga och möjliga att nå – men också mätbara. Om de inte går att mäta är det omöjligt att vara säker på huruvida man gjort framsteg eller inte.

Håll koll på resultaten

Ingen digital marknadsföringskampanj är komplett utan att resultaten mäts och hålls koll på. Se därför till att övervaka framstegen löpande, för ju tidigare du kan avgöra om ett specifikt tillvägagångssätt fungerar eller inte, desto snabbare kan du korrigera det som inte fungerar. Något av det bästa med digital marknadsföring är att det finns specifika verktyg som snabbt och enkelt tillåter marknadsförare att mäta sina resultat.

Sammanfattning

Avslutningsvis är digital marknadsföring superviktigt för alla företag idag, stora som små. Oavsett vilken produkt eller tjänst du erbjuder är digital marknadsföring oundvikligt för att nå de resultat du gärna vill nå, åtminstone om du vill se tillväxt.

Digital marknadsföring är dock ett otroligt brett koncept och det finns flera olika vägar att ta inom landskapet. Till exempel kan man använda sig av sociala medier, sökmotormarknadsföring eller sökmotoroptimering. En kombination av de tre är dock det absolut bästa.

Sedan finns det olika strategier att tillämpa för att marknadsföra sig så bra som möjligt digitalt, som genom att undersöka och granska marknaden noggrant innan man påbörjar jobbet. Men också att sätta tydliga mål för sin marknadsföring och mäta resultaten.

Att bli expert på digital marknadsföring är ingenting någon blir över en natt eller två. Ett företag blir inte välkänt på några timmar. Så fungerar det helt enkelt inte. Vägen till framgång är lång och definitivt inte linjär. Just därför är det viktigt att kämpa hårt och inte ge upp – och be om hjälp vid behov. Det finns gott om utbildade digitala marknadsförare där ute företag kan ta hjälp av för att öka sin synlighet på digitala medier och därmed generera mer trafik och försäljning.