Innan 1800-talet och den tryckta reklamen blev aktuell så använde sig handelsmännen av plats och skyltar. En del gator var fyllda med tygbutiker för att på så vis underlätta för kunderna så de visste vart man köpte tyger. Skyltar utanför varje butik beskrev vilka produkter som butiken tillhandahöll. På den här tiden var det viktigt att ha en god övertalningsförmåga för att kunden skulle välja just din affär.

På 1800-talet förändrades både konsumtion och produktion av affärsvaror där allt ökade till massproduktion och masskonsumtion. Annonser i pressen börjades att användas systematiskt i reklamsyfte. Märkesvaror trillade in på marknaden när producenter och detaljhandlare samarbetade. Det var ofta producenterna som bekostade betalningen av rikstäckande annonsreklamer där de marknadsförde de butiker som sålde deras varor. Detaljhandlare kunde skapa annonser för att sälja ut fyndpartier bredvid sitt vanliga sortiment.

1920 – 1930 var det kriser i Sverige som räddades av reklamen. Man ville få människor köpsugna med hjälp av marknadsföring och med detta steg reklamen till en mer professionell nivå än vad det tidigare varit.

Marknadsföring under utvecklingen till ett samlat begrepp för produktutveckling, marknadsanalys, reklam och försäljning.

 

Skyltfönster blev en gigantisk del av detaljhandelns reklam, till skillnad från förr när man hade stora skyltar där man skrev vilka produkter man erbjöd kunde man nu visa vad man sålde i sitt skyltfönster. Man kunde även pynta upp sitt skyltfönster för att få produkterna att se mer attraktiva ut.  Skyltfönster är även idag ett viktigt inslag för detaljhandeln men oftast räcker det inte, utan butikerna tar även hjälp av annonser och direktreklam för att nå ut till sina köpare.  Förr fanns det knappt ett shoppingstråk i varje stad men nu kan vi välja och vraka mellan olika affärsområde och köpcentrum – därför måste man locka kunderna till butiken genom annonser.

 

Idag ger tryckta annonser inte alls lika stor effekt som förut. Internet  TV och till viss del radio har tagit över det mesta av dagens marknadsföring. Många människor har även släppt radion sedan musiktjänster som Spotify kan ge oss musik utan reklampauser.

 

Det är spännande att ta en tillbakablick på marknadsföring för det ger ett perspektiv på hur tekniken och miljön ständigt förändras och man funderar på vad nästa steg i reklamvärlden kommer att vara.

gammal marknadsföring