Bli en virtuell löntagare

Precis som alla andra branscher marknadsför sig för att exponera sig för fler kunder och därmed öka sin försäljning, marknadsför sig även spelbolag. Det finns dock andra regler för spelreklam och marknadsföring då personer med spelproblem påverkas av sådan reklam. Dessa regler står skrivna i den svenska spellagen.

För spelbolag gäller dock först och främst samma krav för spelreklam som för annan sorts marknadsföring, det vill säga att reklamen inte får påverka individers förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut. Nedan följer de lagar och regler som gäller specifikt för spelreklam:

  • Spelbolags spelreklam måste vara måttfull.
  • Spelbolag får inte marknadsföra sig till personer under 18. Detta innebär även att sponsringsavtal ska säkerställa att spellogotyper, spelprodukter och speltjänster INTE förekommer på produkter eller tjänster avsedda personer under 18.
  • Spelbolag får inte marknadsföra spel till en spelare som stängt av sig från spel genom Spelpaus.se.

Reglerna finns där för att skydda konsumenten

Som med alla regler och lagar har även spellagen införts för att skydda konsumenter. Även om det är svårt att visa spelreklamens direkta påverkan på individer, vet man att det finns ett samband mellan spelreklam och ökande spelproblem i samhället. Man menar att spelreklam kan leda till en normalisering av spel, något som i sin tur kan bidra till att spelandet långsiktigt ökar. Följaktligen kan detta leda till att spelproblemen också ökar. Men spelreklam kan också påverka individen som är svag för frestelser gällande spel, det vill säga att de som aktivt inte söker sig till spelsidor kanske vänder sig till hasardspel om de exponeras för reklam.

Konsumentverket och Spelinspektionen delar tillsynsansvaret

I Sverige är det Konsumentverket och Spelinspektionen som delar tillsynsansvaret för spelbolags marknadsföring. Dessa organ har enats om en överenskommelse om samarbete för att så effektivt som möjligt granska sektorn och se till att regler och lagar följs.

Vill man anmäla spelreklam som man anser bryter mot marknadsföringslagen eller etiska riktlinjer kan man vända sig till följande instanser:

  • Konsumentverket. Konsumentverket kan man vända sig till om man vill anmäla företag och produkter som inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen som råder i Sverige. Det kan till exempel vara reklam i tidningar, tv, radio eller på internet. Detta gäller alltså spelreklam där det inte framgår tydligt att det är reklam, där informationen är vilseledande, där det inte framgår tydligt vem som är avsändare, där det är direkta köpuppmaningar till personer under 18 år och/eller där informationen om kvalitet eller pris är felaktigt eller missvisande.
  • Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannen är näringslivets egen instans för självsanering av reklam och marknadsföring. De ser till att det finns en hög etisk nivå i all marknadsföring i Sverige och därför kan man anmäla spelreklam till Reklamombudsmannen om man anser att ett spelbolags reklam är till exempel sexistisk eller könsdiskriminerande.
  • DM-nämnden (Etiska nämnden för direktmarknadsföring). Man kan anmäla reklam till DM-nämnden om spelreklamen inte följer näringslivets regler för etisk marknadsföring.

 

Förslag på förstärkt spelreglering, inklusive skärpta regler om spelreklam

I januari 2019 infördes den nya svenska spellicensen. I denna fanns det bland annat nya regler om marknadsföring och spelreklam. Spelbolag som vill vara med på den svenska spelmarknaden måste numera tillämpa den svenska spellicensen. I skriven stund finns det över 70 spelbolag med svensk spellicens. Några av dem hittar du på casino-apps.se.

Nu har regeringen kommit med ett förslag på en förstärkt spelreglering, där de bland annat skriver om en önskan om nya skärpta regler för spelreklam. Regeringens förslag inkluderar ett justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter samt en möjlighet att ingripa med en avgift mot överträdelser av spellagens förbud mot viss direktreklam.

Kritik från speloperatörer

Att skärpa de regler och lagar som redan finns för spelreklam och marknadsföring i landet gynnar såklart konsumenter eftersom det bidrar till att minska risken för spelberoende. De som inte gynnas av det är spelbolagen. Idag uppskattas spelbolag lägga drygt 4 miljarder kronor på spelbolag. I dessa siffror ingår inte direktreklam och reklam på sociala medier.

Att behöva begränsa sin marknadsföring leder rätt säkert till att spelbolagen genererar mindre trafik, vilket är en anledning bakom till varför många speloperatörer inte stöttar regeringens förslag. Till exempel har generalsektretaren för Branschföreningen för onlinespel sagt att förbjudandet av marknadsföring för licensierade spelbolag samtidigt som olicensierade bolag fritt fram kan erbjuda sina tjänster till svenska konsumenter är ett dåligt förslag. Istället, menar kritiken, bör man fokusera på stoppandet av olicensierat spelande i landet och öka konkurrenskraften för de spelbolag som faktiskt innehar svensk licens.

Huruvida den förstärka spelregleringen kommer införas eller inte är ännu oklart, men att skärpa reglerna borde egentligen inte göra någon skada – så länge ett reklamförbud inte implementeras då detta påstås kunna driva fler spelare till olicensierade aktörer.